CĂLĂTORIE

DETALII ASIGURARE

Acoperă cheltuielile apărute în timpul călătoriei în străinătate, în cazul îmbolnăvirii asiguratului și/sau a familiei acestuia. Poate acoperi și riscul de anulare a călătoriei în cazul apariției unui eveniment imprevizibil (ex : îmbolnăvirea unui membru al familiei, decesul unei rude, etc.)