Pentru solutionarea alternativa a litigiilor aparute in relatia cu entitatile autorizate, reglementate si/sau supravegheate de catre ASF, clientii se pot adresa Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), conform prevederilor Regulamentului nr. 4/27.04.2016 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara si prevederilor Ordonantei Guvernului 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti.Consumatorii pot supune litigiul procedurilor SAL administrate de SAL-FIN daca fac dovada ca, în prealabil, au încercat sa solutioneze litigiul direct cu comerciantul în cauza.

Link-uri Utile: