CREDITE ȘI GARANȚII

DETALII ASIGURARE

Conform art. 2221 din Codul Civil, asigurările de credite şi garanţii pot avea ca obiect acoperirea riscurilor de insolvabilitate generală, de credit de export, de vânzare cu plata preţului în rate, de credit ipotecar, de credit agricol, de garanţii directe sau indirecte, precum şi altele asemenea.

Asigurările de credite comerciale acoperă pierderile financiare cauzate de neîncasarea facturilor emise către beneficiar.

Asigurările de garanții sunt utilizate frecvent în locul garanțiilor bancare uzuale (pentru participarea la licitație, de plată, de bună execuție, de returnare a avansului). Printre avantajele asigurării de garanții față de emiterea de garanții bancare: nu este necesară constituirea de depozite pentru garantare, timpul necesar emiterii este mult mai mic de obicei, sunt necesare mai putine informatii pentru analiza de risc.